Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Olomouci v roce 2021

Název práce: Zhodnocení vlivu územního plánování na ceny nemovitostí v Olomouci v roce 2021
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv územního plánování na nabídkové ceny nemovitostí ve městě Olomouc za rok 2021 pro jednotlivá funkční využití. Vliv je pojat jako přítomnost statisticky významného cenového pokřivení. Teoretická část je věnována literární rešerši teoretických a empirických výzkumů zabývajících se dopady územního plánování. Analytická část se věnuje analýze vlivu územního plánování na ceny nemovitostí ve městě Olomouc. Je provedena hédonická regrese, která potvrzuje, že územní plán města Olomouce má statisticky významný vliv na ceny nemovitostí.
Klíčová slova: urbánní rozvoj; ceny nemovitostí; využití ploch; územní plánování; zónování; regulace
Název práce: Evaluation of the influence of spatial planning on real estate prices in Olomouc in 2021
Autor(ka) práce: Pospíšilová, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lukavec, Martin
Oponenti práce: Černá Silovská, Hana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to evaluate the influence of spatial planning on the offer prices of property in the city of Olomouc for the year 2021 for individual functional uses. The effect is conceived as the presence of a statistically significant price distortion. The theoretical part is devoted to a literature search of theoretical and empirical research dealing with the impacts of land use planning in the city of Olomouc. The empirical part is focused on analysis of the influence of spatial planning on property prices in Olomouc city. A hedonic regression is performed, which indicates that spatial planning has statistically significant influence on prices of properties.
Klíčová slova: property prices; zoning; urban development; land use planning; regulation; land use

Informace o studiu

Studijní program / obor: Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2021
Datum podání práce: 5. 1. 2022
Datum obhajoby: 9. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76448/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: