Possibilities of marketing localization in retail environment

Thesis title: Možnosti marketingové lokalizace v prostředí maloobchodu
Author: Šimek, Petr
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Stříteský, Václav; Jakubíková, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
Disertační práce mapuje mikrolokální nálady České republiky a ty následně aplikuje na pole marketingu maloobchodu. Nejen cena a výkonnost jsou důležitým faktorem výběru obchodníka, ale vliv na nákupní rozhodování mají také sociální zázemí, kultura a mikrolokalita. Práce se skládá ze tří samostatných výzkumů, které na sebe navazují a doplňují dosavadní výzkum týkající se nákupních preferencí. Ty se primárně zabývají regionální rozmanitostí obyvatelstva, sociálním aspektem nebo přímo nákupním rozhodováním obecně a posouvají znalost českých zákazníků o krůček kupředu.
Keywords: strategie; nákupní chování; rozhodovací proces; sociální aspekt marketingu; mikrolokální/lokální marketing
Thesis title: Possibilities of marketing localization in retail environment
Author: Šimek, Petr
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Stříteský, Václav; Jakubíková, Dagmar
Thesis language: Česky
Abstract:
The dissertation maps the micro-local and cultural aspects of the Czech Republic and applies them to retail marketing. Not only price and performance is the most critical factor in shopping, but also social background, culture, and micro-location have a significant influence on purchasing decisions. The work consists of 3 independent pieces of research, which follow on from and complements existing Czech studies on shopping preferences, which primarily deal with regional diversity and social aspects or directly purchasing decisions and moves the knowledge of Czech customers one step forward.
Keywords: decision making; micro-local / local marketing; strategy; shopping behaviour; social aspect of marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 10. 2017
Date of submission: 10. 1. 2022
Date of defense: 31. 3. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63592/podrobnosti

Files for download

    Last update: