Možnosti marketingové lokalizace v prostředí maloobchodu

Název práce: Možnosti marketingové lokalizace v prostředí maloobchodu
Autor(ka) práce: Šimek, Petr
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav; Jakubíková, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce mapuje mikrolokální nálady České republiky a ty následně aplikuje na pole marketingu maloobchodu. Nejen cena a výkonnost jsou důležitým faktorem výběru obchodníka, ale vliv na nákupní rozhodování mají také sociální zázemí, kultura a mikrolokalita. Práce se skládá ze tří samostatných výzkumů, které na sebe navazují a doplňují dosavadní výzkum týkající se nákupních preferencí. Ty se primárně zabývají regionální rozmanitostí obyvatelstva, sociálním aspektem nebo přímo nákupním rozhodováním obecně a posouvají znalost českých zákazníků o krůček kupředu.
Klíčová slova: strategie; nákupní chování; rozhodovací proces; sociální aspekt marketingu; mikrolokální/lokální marketing
Název práce: Possibilities of marketing localization in retail environment
Autor(ka) práce: Šimek, Petr
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Koudelka, Jan
Oponenti práce: Stříteský, Václav; Jakubíková, Dagmar
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The dissertation maps the micro-local and cultural aspects of the Czech Republic and applies them to retail marketing. Not only price and performance is the most critical factor in shopping, but also social background, culture, and micro-location have a significant influence on purchasing decisions. The work consists of 3 independent pieces of research, which follow on from and complements existing Czech studies on shopping preferences, which primarily deal with regional diversity and social aspects or directly purchasing decisions and moves the knowledge of Czech customers one step forward.
Klíčová slova: decision making; micro-local / local marketing; strategy; shopping behaviour; social aspect of marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 10. 2017
Datum podání práce: 10. 1. 2022
Datum obhajoby: 31. 3. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63592/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: