Money Laundering in the Banking Sector

Thesis title: Praní špinavých peněz v bankovním sektoru
Author: Murugova, Irina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Fiala, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou praní špinavých peněz, jako jednou z nejzávažnějších nelegálních činností existujících v bankovním sektoru. První část práce se zaměřuje na teoretické vysvětlení pojmů, metod, trendů a následků praní peněz ve světové ekonomice. Ve druhé kapitole je vysvětlena podstata celosvětově využívaného pojmu anti-money laundering a uvádí se některé důležité organizace zabývající se daným problémem. Je také představeno riziko compliance a úloha odpovídajícího oddělení bank. Třetí část je věnována analýze a komparaci efektivnosti zavedených opatření proti legalizaci výnosů z trestné činností ve dvou vybraných státech – České republice a Švýcarsku.
Keywords: Praní špinavých peněz; AML; Česká republika; Švýcarsko; Regulace; Bankovní sektor; Dohled
Thesis title: Money Laundering in the Banking Sector
Author: Murugova, Irina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Fiala, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of money laundering as one of the most significant illegal activities existing in the banking sector. The first part of the thesis focuses on the theoretical explanation of the terms, methods, trends and consequences of money laundering in the world economy. The second chapter explains the nature of the globally used term anti-money laundering and mentions some important organizations dealing with the problem. This section also introduces compliance risk and the role of the corresponding bank department. The third part is devoted to the analysis and comparison of the effectiveness of the measures introduced against money laundering in two selected countries - the Czech Republic and Switzerland.
Keywords: Money laundering; AML; The Czech Republic ; Switzerland; Regulation ; Banking sector; Supervision

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 10. 2021
Date of submission: 11. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78548/podrobnosti

Files for download

    Last update: