A Comparison of Taxation of the Digital Economy

Thesis title: Komparace zdanění digitální ekonomiky
Author: Brynychová, Nela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Moučková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá celosvětovým vývojem zdanění digitální ekonomiky v posledním desetiletí. Nejprve jsou popsány změny, které vnesla digitalizace do ekonomických modelů podnikání, a je ukázáno, proč jsou tyto změny problematické z hlediska dlouhodobě používaného mezinárodního daňového systému. Následně práce mapuje vývoj snahy o mezinárodní řešení tohoto problému na půdě OECD, včetně právě vznikající dvoupilířové dohody, a přístup zemí ke zdanění digitální ekonomiky v mezidobí. Cílem této diplomové práce je komparace digitální daně ve vybraných státech a analýza dopadu digitální daně a daně podle pilíře I na vybranou společnost. Z výsledků studie vyplývá, že daňová povinnost podle unilaterálních digitálních daní je výrazně vyšší oproti předpokládané daňové povinnosti podle pilíře I.
Keywords: pilíř I; daňová optimalizace; digitální daň; digitální ekonomika; projekt BEPS; pilíř II; zdanění
Thesis title: A Comparison of Taxation of the Digital Economy
Author: Brynychová, Nela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Slintáková, Barbora
Opponents: Moučková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the global development of digital economy taxation in the last decade. First, the thesis describes the changes that digitalization has brought to economic business models and shows why these changes are problematic in terms of the long-standing international tax system. It then traces the efforts to address this issue internationally at the OECD level including the emerging two-pillar solution, and the approach countries have taken to tax the digital economy in the meantime. The aim of this thesis is to compare digital taxes in selected countries and to analyze the impact of the digital tax and the Pillar I tax on a selected company. The results of the study show that the tax liability under unilateral digital taxes is significantly higher than the expected tax liability under Pillar I.
Keywords: taxation; digital economy; BEPS project; Pillar I; tax optimization; digital tax; Pillar II

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 6. 2020
Date of submission: 12. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73468/podrobnosti

Files for download

    Last update: