Fundamental analysis of Yandex N.V

Thesis title: Fundamentální analýza akcie Yandex N.V
Author: Vlasenko, Valerii
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akciového titulu celosvětově známé ruské IT společnosti Yandex N.V. kótované na NASDAQ. Daná analýza je realizována na třech úrovních: globální, odvětvové a firemní. První část se věnuje zkoumání základních makroekonomických veličin a jejich dopadu na vývoj dané akcie. V následující části je rozebírána charakteristika odvětví a také faktory jej ovlivňující. Třetí část pojednává o firemní analýze a určení vnitřní hodnoty akciového titulu. Závěrem práce je formulování investičního doporučení na základě provedené analýzy.
Keywords: vnitřní hodnota; fundamentální analýza; Yandex N.V.; investiční doporučení; IT společnost
Thesis title: Fundamental analysis of Yandex N.V
Author: Vlasenko, Valerii
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Dongres, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
The presented bachelor thesis is focused on a fundamental analysis of the stock title of the world-famous Russian IT company Yandex N.V. listed on the NASDAQ. The analysis is performed at three levels: global, industry and corporate. The first part examines the basic macroeconomic variables and their impact on the development of the stock. The following section discusses the characteristics of the industry and the factors affecting it. The third part deals with the company analysis and determination of the intrinsic value of the stock. The conclusion of the work is the formulation of investment recommendations based on the analysis.
Keywords: intrinsic value; IT company; fundamental analysis; Yandex N.V.; investment recommendations

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 3. 2021
Date of submission: 13. 1. 2022
Date of defense: 3. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76680/podrobnosti

Files for download

    Last update: