Fundamentální analýza akcie Yandex N.V

Název práce: Fundamentální analýza akcie Yandex N.V
Autor(ka) práce: Vlasenko, Valerii
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená bakalářská práce je zaměřena na fundamentální analýzu akciového titulu celosvětově známé ruské IT společnosti Yandex N.V. kótované na NASDAQ. Daná analýza je realizována na třech úrovních: globální, odvětvové a firemní. První část se věnuje zkoumání základních makroekonomických veličin a jejich dopadu na vývoj dané akcie. V následující části je rozebírána charakteristika odvětví a také faktory jej ovlivňující. Třetí část pojednává o firemní analýze a určení vnitřní hodnoty akciového titulu. Závěrem práce je formulování investičního doporučení na základě provedené analýzy.
Klíčová slova: vnitřní hodnota; fundamentální analýza; Yandex N.V.; investiční doporučení; IT společnost
Název práce: Fundamental analysis of Yandex N.V
Autor(ka) práce: Vlasenko, Valerii
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Dongres, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The presented bachelor thesis is focused on a fundamental analysis of the stock title of the world-famous Russian IT company Yandex N.V. listed on the NASDAQ. The analysis is performed at three levels: global, industry and corporate. The first part examines the basic macroeconomic variables and their impact on the development of the stock. The following section discusses the characteristics of the industry and the factors affecting it. The third part deals with the company analysis and determination of the intrinsic value of the stock. The conclusion of the work is the formulation of investment recommendations based on the analysis.
Klíčová slova: intrinsic value; IT company; fundamental analysis; Yandex N.V.; investment recommendations

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2021
Datum podání práce: 13. 1. 2022
Datum obhajoby: 3. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76680/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: