Financial and strategic analysis of Janssen-Cilag s.r.o. including the financial plan

Thesis title: Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Janssen-Cilag s.r.o
Author: Yakush, Irina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jahodová, Lucie
Opponents: Fischerová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. v časovém úseku 2016–2020. Cílem diplomové práce je zhodnotit a podat ucelený přehled o finančním zdraví podniku, vymezit celkový výnosový potenciál oceňované společnosti a na základě výstupů navrhnout finanční plán pro následujících pět let. Mezi dílčí cíle patří porovnání finančních ukazatelů s přímou konkurencí, popsání současné situace v rámci farmaceutického průmyslu a vymezení hlavních trendů trhu.
Keywords: finanční analýza; strategická analýza; Janssen-Cilag; finanční plán; SWOT
Thesis title: Financial and strategic analysis of Janssen-Cilag s.r.o. including the financial plan
Author: Yakush, Irina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jahodová, Lucie
Opponents: Fischerová, Barbora
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Janssen-Cilag s.r.o. for the years of 2016–2020. The goal of the thesis is to determine and provide a comprehensive overview of the financial health of the company, to define the overall revenue potential of the valued company and based on the outputs to build a financial plan for the next five years. The sub-objectives include comparing financial indicators with direct competition, describing the current situation in the pharmaceutical industry and defining the main market trends.
Keywords: financial analysis; strategic analysis; SWOT; financial plan; Janssen-Cilag

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2021
Date of submission: 21. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78073/podrobnosti

Files for download

    Last update: