Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Janssen-Cilag s.r.o

Název práce: Finanční a strategická analýza včetně finančního plánu společnosti Janssen-Cilag s.r.o
Autor(ka) práce: Yakush, Irina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jahodová, Lucie
Oponenti práce: Fischerová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Janssen-Cilag s.r.o. v časovém úseku 2016–2020. Cílem diplomové práce je zhodnotit a podat ucelený přehled o finančním zdraví podniku, vymezit celkový výnosový potenciál oceňované společnosti a na základě výstupů navrhnout finanční plán pro následujících pět let. Mezi dílčí cíle patří porovnání finančních ukazatelů s přímou konkurencí, popsání současné situace v rámci farmaceutického průmyslu a vymezení hlavních trendů trhu.
Klíčová slova: finanční analýza; strategická analýza; Janssen-Cilag; finanční plán; SWOT
Název práce: Financial and strategic analysis of Janssen-Cilag s.r.o. including the financial plan
Autor(ka) práce: Yakush, Irina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jahodová, Lucie
Oponenti práce: Fischerová, Barbora
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Janssen-Cilag s.r.o. for the years of 2016–2020. The goal of the thesis is to determine and provide a comprehensive overview of the financial health of the company, to define the overall revenue potential of the valued company and based on the outputs to build a financial plan for the next five years. The sub-objectives include comparing financial indicators with direct competition, describing the current situation in the pharmaceutical industry and defining the main market trends.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; SWOT; financial plan; Janssen-Cilag

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2021
Datum podání práce: 21. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78073/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: