Financial analysis of FINEP

Thesis title: Finanční analýza společnosti Finep
Author: Khalushev, Yaroslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Šmídová, Radana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ohodnotit vývoj finanční situace společnosti FINEP CZ a.s. na základě výsledku zpracované finanční analýzy v letech 2016-2020 a jejich porovnání s výsledy vybraných konkurenčních podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. V části teoretické je stručně popsán trh působení společnosti FINEP a její konkurenci. V části praktické na základě řády nástrojů je provedená analýza a následné vysvětlení a ohodnocení její výsledku.
Keywords: Finanční analýza; Konkurenční srovnání; společnost FINEP CZ a.s.
Thesis title: Financial analysis of FINEP
Author: Khalushev, Yaroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rýdlová, Barbora
Opponents: Šmídová, Radana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the development of the financial situation of FINEP CZ a.s. based on the results of the processed financial analysis in the years 2016-2020 and their comparison with the results of selected competing companies. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part briefly describes the market in which FINEP and its competitors operate. In the practical part, based on a number of tools, an analysis and a subsequent explanation and evaluation of its result are performed.
Keywords: financial analysis; competitive comparison; FINEP CZ a.s.

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2021
Date of submission: 27. 1. 2022
Date of defense: 2. 2. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79053/podrobnosti

Files for download

    Last update: