Finanční analýza společnosti Finep

Název práce: Finanční analýza společnosti Finep
Autor(ka) práce: Khalushev, Yaroslav
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Šmídová, Radana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je ohodnotit vývoj finanční situace společnosti FINEP CZ a.s. na základě výsledku zpracované finanční analýzy v letech 2016-2020 a jejich porovnání s výsledy vybraných konkurenčních podniků. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou části. V části teoretické je stručně popsán trh působení společnosti FINEP a její konkurenci. V části praktické na základě řády nástrojů je provedená analýza a následné vysvětlení a ohodnocení její výsledku.
Klíčová slova: Finanční analýza; Konkurenční srovnání; společnost FINEP CZ a.s.
Název práce: Financial analysis of FINEP
Autor(ka) práce: Khalushev, Yaroslav
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rýdlová, Barbora
Oponenti práce: Šmídová, Radana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the development of the financial situation of FINEP CZ a.s. based on the results of the processed financial analysis in the years 2016-2020 and their comparison with the results of selected competing companies. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part briefly describes the market in which FINEP and its competitors operate. In the practical part, based on a number of tools, an analysis and a subsequent explanation and evaluation of its result are performed.
Klíčová slova: financial analysis; competitive comparison; FINEP CZ a.s.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 27. 1. 2022
Datum obhajoby: 2. 2. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: