The role of cluster initiatives in supporting industry development

Thesis title: The role of cluster initiatives in supporting industry development
Author: Balcerzak, Weronika Kinga
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pantea, Smaranda
Opponents: Zeynalov, Ayaz
Thesis language: English
Abstract:
The thesis aims to analyse the impact of a cluster on industry development. The aerospace industry was chosen for the analysis. The paper consists of three parts: a literature review, an analysis of the aerospace industry in the European Union and Poland, and a case study analysis of the Silesian Aviation Cluster. The first part is based on theoretical literature, reports of foreign organisations and empirical studies on clusters and aerospace clusters. The next part presents the analysis of Eurostat and Statistic Poland data. The final part analyses the benefits companies can get from being a cluster initiative member and whether it supports industry development. The conclusions drawn show a relation between being a member of the Silesian Aviation Cluster and a successful foreign expansion. However, the conclusions are based only on analysing one of four internationalisation projects as the other three are still running.
Keywords: cluster initiative; industry development; clusters; aerospace industry; internationalisation of firms; internationalisation of aerospace companies; regional policies; cluster policies
Thesis title: The role of cluster initiatives in supporting industry development
Author: Balcerzak, Weronika Kinga
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pantea, Smaranda
Opponents: Zeynalov, Ayaz
Thesis language: English
Abstract:
Cílem práce je analyzovat vliv klastru na rozvoj průmyslu. Pro analýzu byl vybrán letecký průmysl. Práce se skládá ze tří částí: přehledu literatury, analýzy leteckého průmyslu v Evropské unii a Polsku a analýzy případové studie Slezského leteckého klastru. První část vychází z teoretické literatury, zpráv zahraničních organizací a empirických studií o klastrech a leteckých klastrech. Další část představuje analýzu údajů Eurostatu a Statistic Poland. Závěrečná část analyzuje výhody, které mohou společnosti získat z členství v klastrové iniciativě, a to, zda toto členství podporuje rozvoj průmyslu. Vyvozené závěry ukazují souvislost mezi členstvím ve Slezském leteckém klastru a úspěšnou zahraniční expanzí. Závěry jsou však založeny pouze na analýze jednoho ze čtyř internacionalizačních projektů, protože ostatní tři stále probíhají.
Keywords: internacionalizace firem; internacionalizace leteckých společností; klastrová iniciativa; klastrové politiky; Klastry; rozvoj průmyslu; letecký průmysl; regionální politiky

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 6. 2021
Date of submission: 28. 4. 2022
Date of defense: 27. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77081/podrobnosti

Files for download

    Last update: