Lease and credit financing

Thesis title: Leasingové a úvěrové financování
Author: Cacínová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tématem diplomové práce je „Leasingové a úvěrové financování“. Teoretická část je zaměřena na porovnání právních, účetních a daňových aspektů těchto forem financování. Dále je zmíněno porovnání v rámci problematiky mezinárodních účetních standardů. Uvedeny jsou též výhody a nevýhody leasingu a úvěru. Praktický příklad je věnován porovnání financování osobního automobilu v rámci operativního leasingu a úvěru.
Keywords: Finanční leasing; operativní leasing; úvěr; srovnání leasingu a úvěru
Thesis title: Lease and credit financing
Author: Cacínová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The theme of this diploma thesis is “Lease and credit financing”. Theoretical part is focused on the comparison of legislative, accounting and taxation aspects of these forms of financing. It´s also mentioned comparison within the issue of the international accounting standards. The advantages and disadvantages of lease and credit are also mentioned. The practical example includes comparison between financing car with operating lease and credit.
Keywords: Financial lease; operating lease; credit; the comparison between lease and credit

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 10. 2021
Date of submission: 5. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78586/podrobnosti

Files for download

    Last update: