Nové Dvory – Development project – purple team

Thesis title: Nové Dvory – Developerský projekt – fialový tým
Author: Chocová, Markéta
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Tomášková, Alexandra
Opponents: Urbánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je založena na návrhu řešení zhodnocení území Nové Dvory. Jedná se o lokalitu s velkým potenciálem, a to převážně díky plánované výstavbě stanice metra D „Nové Dvory“ a prodloužení tramvajové linky. Velkou výzvou při plánování tohoto projektu byla nejen vlastnická diverzita pozemků, ale náš přístup založený na splnění požadavků občanů a městské části, a to i přes neziskovost jejich požadavků. Polyfunkční areál s dostatkem parkovacích míst, kancelářských prostor, retailovými plochami, kulturním domem, či residenčními a dostupnými městskými byty jsme promítli v našem finančním modelu obsahujícím nejen řadu ukazatelů, ale i řešícím způsob financování.
Keywords: Development; Hodnota; Financování; Stavební náklady; Územní plán
Thesis title: Nové Dvory – Development project – purple team
Author: Chocová, Markéta
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Tomášková, Alexandra
Opponents: Urbánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This work is based on the proposed solution for the evaluation of the area Nové Dvory. It is a location with great potential, mainly due to the planned construction of the metro station "Nové Dvory" and the extension of the tram network. The big challenge in planning this project was not only the ownership diversity of the land, but our approach based on meeting the requirements of citizens and the city district, despite the unprofitability of their claims. Multifunctional complex with plenty of parking spaces, office space, retail space, culture house, or residential and affordable city apartments, we have reflected in our financial model, which includes not only several indicators, but also addressing the method of financing.
Keywords: Development; Value; Financing; Zoning plan; IRR; Construction costs

Information about study

Study programme: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2021
Date of submission: 26. 8. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80580/podrobnosti

Files for download

    Last update: