Nové Dvory – Developerský projekt – fialový tým

Název práce: Nové Dvory – Developerský projekt – fialový tým
Autor(ka) práce: Chocová, Markéta
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Tomášková, Alexandra
Oponenti práce: Urbánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je založena na návrhu řešení zhodnocení území Nové Dvory. Jedná se o lokalitu s velkým potenciálem, a to převážně díky plánované výstavbě stanice metra D „Nové Dvory“ a prodloužení tramvajové linky. Velkou výzvou při plánování tohoto projektu byla nejen vlastnická diverzita pozemků, ale náš přístup založený na splnění požadavků občanů a městské části, a to i přes neziskovost jejich požadavků. Polyfunkční areál s dostatkem parkovacích míst, kancelářských prostor, retailovými plochami, kulturním domem, či residenčními a dostupnými městskými byty jsme promítli v našem finančním modelu obsahujícím nejen řadu ukazatelů, ale i řešícím způsob financování.
Klíčová slova: Development; Hodnota; Financování; Stavební náklady; Územní plán
Název práce: Nové Dvory – Development project – purple team
Autor(ka) práce: Chocová, Markéta
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Tomášková, Alexandra
Oponenti práce: Urbánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is based on the proposed solution for the evaluation of the area Nové Dvory. It is a location with great potential, mainly due to the planned construction of the metro station "Nové Dvory" and the extension of the tram network. The big challenge in planning this project was not only the ownership diversity of the land, but our approach based on meeting the requirements of citizens and the city district, despite the unprofitability of their claims. Multifunctional complex with plenty of parking spaces, office space, retail space, culture house, or residential and affordable city apartments, we have reflected in our financial model, which includes not only several indicators, but also addressing the method of financing.
Klíčová slova: Development; Value; Financing; Zoning plan; IRR; Construction costs

Informace o studiu

Studijní program / obor: MBA Nemovitosti a jejich oceňování
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MBA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 9. 2021
Datum podání práce: 26. 8. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80580/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: