Analysis and strategy of the educational campaign for the Prague Institute of Planning and Development

Thesis title: Analýza a strategie vzdělávací kampaně Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Author: Horák, Silvestr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vondra, Zdeněk
Opponents: Krsek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na analýzu a následnou strategii chystané vzdělávací kampaně pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jejím cílem je odhalit, jak obyvatelé Prahy využívají okolí řeky Vltavy, jaký k tomuto okolí mají vztah a jak by měl program tento vztah zlepšit. Teoretická část se zaměřuje na materiály, které Institut dodal, a zkoumá postup podobných vzdělávacích kampaní. V praktické části se identifikují potenciální cílové skupiny, definují se jejich potřeby a způsob oslovení, který bude pro jednotlivé cílové skupiny ten nejefektivnější. Byla navržena podoba komunikační kampaně a další kroky k jejímu efektivnímu využití.
Keywords: analýza kampaně; strategická komunikace; sociální marketing
Thesis title: Analysis and strategy of the educational campaign for the Prague Institute of Planning and Development
Author: Horák, Silvestr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vondra, Zdeněk
Opponents: Krsek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the analysis and consequent strategy of an upcoming educational campaign for The Prague Institute of Planning and Development. Its target is to discover how Prague citizens use the vicinity of river Vltava, their attitude towards the surroundings, and how to improve this attitude. Theoretical section focuses on materials provided by the Institute and examines the process of similar educational campaigns. Target audiences are determined in the practical section, as well as their needs and the most effective way of communication. The thesis also suggests a form of the communication campaign for its successful objective.
Keywords: campaign analysis; strategic communication; social marketing

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 1. 2022
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 21. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79368/podrobnosti

Files for download

    Last update: