Analýza a strategie vzdělávací kampaně Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Název práce: Analýza a strategie vzdělávací kampaně Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Autor(ka) práce: Horák, Silvestr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na analýzu a následnou strategii chystané vzdělávací kampaně pro Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Jejím cílem je odhalit, jak obyvatelé Prahy využívají okolí řeky Vltavy, jaký k tomuto okolí mají vztah a jak by měl program tento vztah zlepšit. Teoretická část se zaměřuje na materiály, které Institut dodal, a zkoumá postup podobných vzdělávacích kampaní. V praktické části se identifikují potenciální cílové skupiny, definují se jejich potřeby a způsob oslovení, který bude pro jednotlivé cílové skupiny ten nejefektivnější. Byla navržena podoba komunikační kampaně a další kroky k jejímu efektivnímu využití.
Klíčová slova: analýza kampaně; strategická komunikace; sociální marketing
Název práce: Analysis and strategy of the educational campaign for the Prague Institute of Planning and Development
Autor(ka) práce: Horák, Silvestr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vondra, Zdeněk
Oponenti práce: Krsek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the analysis and consequent strategy of an upcoming educational campaign for The Prague Institute of Planning and Development. Its target is to discover how Prague citizens use the vicinity of river Vltava, their attitude towards the surroundings, and how to improve this attitude. Theoretical section focuses on materials provided by the Institute and examines the process of similar educational campaigns. Target audiences are determined in the practical section, as well as their needs and the most effective way of communication. The thesis also suggests a form of the communication campaign for its successful objective.
Klíčová slova: campaign analysis; strategic communication; social marketing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra multimédií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2022
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 21. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79368/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: