Test case design for the mobile application Pilulka "Pill"

Thesis title: Test case design for the mobile application Pilulka "Pill"
Author: Zhiliaeva, Alesia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to design test cases for the mobile application Pilulka - an online pharmacy solution. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with software requirements. The second chapter summarizes test analysis methods and the design of test cases. The third chapter details the use of test management tools and outlines one of them. The fourth chapter is dedicated to the presentation of the tested mobile application and the analysis of selected requirements. The fifth chapter focuses on test cases using specification-based techniques. The sixth chapter contains the design of test cases derived from the functional requirements listed in this work. The last chapter demonstrates the practical application of test cases inside of the test management tool.
Keywords: test cases; software requirements; mobile application testing; mobile application
Thesis title: Návrh testovacích případů pro mobilní aplikaci Pilulka
Author: Zhiliaeva, Alesia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: English
Abstract:
Cílem práce je navrhnout testovací případy pro mobilní aplikaci Pilulka (elektronizace lékárenské péče). Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola se zabývá požadavky na software. Druhá kapitola shrnuje techniky designu a návrh testovacích případů. Třetí kapitola podrobně popisuje použití nástrojů pro správu testů a představuje jeden z nich. Čtvrtá kapitola je věnována popisu testované mobilní aplikace a analýze vybraných požadavků. Pátá kapitola se zaměřuje na testovací případy využívající techniky založené na specifikaci. Šestá kapitola obsahuje návrh testovacích případů odvozených z funkčních požadavků uvedených v této práci. Poslední kapitola ukazuje, jak pracovat s nástrojem pro správu testů.
Keywords: požadavek; testování mobilních aplikací; mobilní aplikace; testovací případ

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78962/podrobnosti

Files for download

    Last update: