Návrh testovacích případů pro mobilní aplikaci Pilulka

Název práce: Test case design for the mobile application Pilulka "Pill"
Autor(ka) práce: Zhiliaeva, Alesia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this thesis is to design test cases for the mobile application Pilulka - an online pharmacy solution. The thesis is divided into seven chapters. The first chapter deals with software requirements. The second chapter summarizes test analysis methods and the design of test cases. The third chapter details the use of test management tools and outlines one of them. The fourth chapter is dedicated to the presentation of the tested mobile application and the analysis of selected requirements. The fifth chapter focuses on test cases using specification-based techniques. The sixth chapter contains the design of test cases derived from the functional requirements listed in this work. The last chapter demonstrates the practical application of test cases inside of the test management tool.
Klíčová slova: test cases; software requirements; mobile application testing; mobile application
Název práce: Návrh testovacích případů pro mobilní aplikaci Pilulka
Autor(ka) práce: Zhiliaeva, Alesia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Doležel, Michal
Oponenti práce: Buchalcevová, Alena
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout testovací případy pro mobilní aplikaci Pilulka (elektronizace lékárenské péče). Práce je rozdělena do sedmi kapitol. První kapitola se zabývá požadavky na software. Druhá kapitola shrnuje techniky designu a návrh testovacích případů. Třetí kapitola podrobně popisuje použití nástrojů pro správu testů a představuje jeden z nich. Čtvrtá kapitola je věnována popisu testované mobilní aplikace a analýze vybraných požadavků. Pátá kapitola se zaměřuje na testovací případy využívající techniky založené na specifikaci. Šestá kapitola obsahuje návrh testovacích případů odvozených z funkčních požadavků uvedených v této práci. Poslední kapitola ukazuje, jak pracovat s nástrojem pro správu testů.
Klíčová slova: požadavek; testování mobilních aplikací; mobilní aplikace; testovací případ

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 12. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78962/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: