Possibilities of Using VPN in Raspberry Pi

Thesis title: Možnosti využití VPN v Raspberry Pi
Author: Nguyen, Van
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kovářová, Marie
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá bezpečností na internetu, konkrétněji jakým způsobem je uživatel vystaven nebezpečí a jak se bude moc proti takovému nebezpečí bránit. Cílem této práce je vysvětlení termínu VPN a popisu jeho základních funkcí. Vysvětlení termínu malvertising, popsání základních útoků a také popis základních prvků ochrany proti těmto hrozbám (prohlížeč, webové rozšíření). V praktické části se popisuje implementace domácího řešení ve formě Raspberry Pi, a to konkrétně Pi-Hole a Raspberry PiVPN. Výstupem praktické části budou výsledky z jednoduchého testování a měření, zda tato koncepce ochrany má smysl.
Keywords: VPN; Malvertising; Adware; Adblocking; Raspberry Pi
Thesis title: Possibilities of Using VPN in Raspberry Pi
Author: Nguyen, Van
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kovářová, Marie
Opponents: Maryška, Miloš
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with internet security specifically how an internet user is exposed to dangers while browsing and how they can defend themself. The aims of this thesis are to explain the term VPN and to describe how this technology works, to explain the term malvertising and to describe basic attacks of malvertising, explanation and description of basic internet security elements (web browser, browser extension). In the practical part of thesis, a description of homemade solution will be implemented in a form of Raspberry Pi. To be specific an implementation of Pi-Hole and Raspberry PiVPN. The output of practical part will be results of basic testing and measurements if this conception of security has a purpose.
Keywords: VPN; Malvertising; Adware; Adblocking; Raspberry Pi

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 11. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78767/podrobnosti

Files for download

    Last update: