Implementing an e-commerce store for selling jewellery in the Symfony framework

Thesis title: Implementace e-shopu pro prodej šperků ve frameworku Symfony
Author: Židoň, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Popularita nakupování online roste čím dál více, v posledních letech došlo kvůli pandemii COVID-19 k obrovskému nárůstu lidí nakupujících na internetu. Podniky se tomuto trendu musejí umět přizpůsobit a poskytnout svým zákazníkům možnost nákupu přes e-shop. Způsobů implementace internetového obchodu je několik, cílem této práce je návrh a implementace e-shopu na míru pro prodej šperků v PHP frameworku Symfony. S klientem byl nejdříve sestaven seznam funkcionalit, které by e-shop měl mít. Následně byla provedena detailní analýza konkurenčních e-shopů a každému bylo přiřazeno slovní hodnocení. Dále byl vytvořen návrh aplikace obsahující konceptuální model databáze a wireframe uživatelského rozhraní. Návrh byl schválen klientem a následně došlo k implementaci aplikace. Implementovaná aplikace byla spuštěna v testovacím režimu pro provedení uživatelského testování, které umožnilo získat zpětnou vazbu. Aplikaci tak brzy půjde nasadit do produkčního prostředí podle vytvořeného plánu. Hlavním výsledkem celé práce je implementovaná aplikace odsouhlasená klientem.
Keywords: Symfony; framework; PHP; webová aplikace; e-commerce; e-shop
Thesis title: Implementing an e-commerce store for selling jewellery in the Symfony framework
Author: Židoň, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Luc, Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The popularity of online shopping is growing more and more, and in recent years there has been a huge increase in people shopping online due to the COVID-19 pandemic. Businesses need to be able to adapt to this trend and provide their customers with the ability to shop online. There are several ways to implement an e-commerce store, the aim of this thesis is to design and implement a custom e-commerce store for selling jewellery in the Symfony PHP framework. A list of features that the e-shop should have, was first created with the client. Subsequently, a detailed analysis of competing e-commerce stores was carried out and each was assigned a verbal rating. Next, an application design was created, including a conceptual database model and a wireframe of the user interface. The design was approved by the client and then the application was implemented. The implemented application was run in test mode to perform user testing and to obtain feedback. Thus, the application will soon be deployed to production environment according to the deployment plan. The main result of the thesis is the implemented application approved by the client.
Keywords: framework; PHP; web application; e-commerce; Symfony; e-shop

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 10. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78536/podrobnosti

Files for download

    Last update: