Use of open data on public transport in a dialogue system

Thesis title: Využití otevřených dat o veřejné dopravě v dialogovém systému
Author: Vilímec, Vojtěch
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Maršálek, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou chatbota, který uživateli poskytne základní informace o veřejné hromadné dopravě jako je vyhledání spojení, zobrazení odjezdů ze zastávky nebo nákup jízdenek. K tomu jsou využita otevřená data Pražské integrované dopravy ve formátu GTFS a několik API. Výsledkem práce je chatbot, který běží v rámci instant messaging aplikace Telegram. Práce mimo jiné poskytuje pohled na tvorbu chatbota od nuly v programovacím jazyce Python či prohloubení teoretických znalostí v oblasti otevřených dat a API.
Keywords: API; chatbot; otevřená data; veřejná doprava
Thesis title: Use of open data on public transport in a dialogue system
Author: Vilímec, Vojtěch
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vencovský, Filip
Opponents: Maršálek, Karel
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the design and development of a chatbot that provides the user with basic information about public transport such as finding connections, displaying departures from a stop or buying tickets. For this purpose, the open data of Prague Integrated Transport in GTFS format and several APIs are used. The result of the work is a chatbot that runs within the instant messaging application Telegram. The work also provides an insight into creating a chatbot from scratch in the Python programming language or deepening theoretical knowledge in the field of open data and APIs.
Keywords: chatbot; API; public transport; open data

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 4. 2021
Date of submission: 8. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77360/podrobnosti

Files for download

    Last update: