Využití otevřených dat o veřejné dopravě v dialogovém systému

Název práce: Využití otevřených dat o veřejné dopravě v dialogovém systému
Autor(ka) práce: Vilímec, Vojtěch
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Maršálek, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou chatbota, který uživateli poskytne základní informace o veřejné hromadné dopravě jako je vyhledání spojení, zobrazení odjezdů ze zastávky nebo nákup jízdenek. K tomu jsou využita otevřená data Pražské integrované dopravy ve formátu GTFS a několik API. Výsledkem práce je chatbot, který běží v rámci instant messaging aplikace Telegram. Práce mimo jiné poskytuje pohled na tvorbu chatbota od nuly v programovacím jazyce Python či prohloubení teoretických znalostí v oblasti otevřených dat a API.
Klíčová slova: API; chatbot; otevřená data; veřejná doprava
Název práce: Use of open data on public transport in a dialogue system
Autor(ka) práce: Vilímec, Vojtěch
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vencovský, Filip
Oponenti práce: Maršálek, Karel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the design and development of a chatbot that provides the user with basic information about public transport such as finding connections, displaying departures from a stop or buying tickets. For this purpose, the open data of Prague Integrated Transport in GTFS format and several APIs are used. The result of the work is a chatbot that runs within the instant messaging application Telegram. The work also provides an insight into creating a chatbot from scratch in the Python programming language or deepening theoretical knowledge in the field of open data and APIs.
Klíčová slova: chatbot; API; public transport; open data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 4. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77360/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: