Application for generating an optimal ketogenic menu

Thesis title: Aplikace pro generování optimálního ketogenního jídelníčku
Author: Žigmund, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Dvořáková, Stanislava
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je vytvořit VBA aplikaci určenou pro generování jídelníčku na základě pravidel cyklické ketogenní diety (CKD). Neboli jde o takový způsob stravování, kdy se střídá sacharidová a bezsacharidová fáze. Jídelníček je vždy generován na celý týden, tedy 7 dní. Všechny jídelníčky jsou sestaveny na základě denní doporučené dávky výživových hodnot a za účelem minimalizace nebo maximalizace sacharidů v závislosti na aktuální fázi diety. Optimální sestava jídel dle požadovaných nutričních hodnot je vyřešena pomocí matematických modelů. Proces tvorby jídelníčků a zadávání údajů z pohledu uživatele probíhá skrze aplikaci naprogramovanou v prostředí Microsoft Excel pomocí funkcí, maker a VBA. Toto rozhraní je pak propojené s optimalizačním softwarem LINGO, který řeší samotný nutriční problém.
Keywords: nutriční problém; LINGO; VBA aplikace; cyklická ketogenní dieta; jídelníček
Thesis title: Application for generating an optimal ketogenic menu
Author: Žigmund, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kuncová, Martina
Opponents: Dvořáková, Stanislava
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a VBA application designed to generate a menu based on the rules of cyclical ketogenic diet (CKD). It is basically a diet that alternates between carbohydrate and non-carbohydrate phases. The menu is always generated for a whole week, or more precisely 7 days. All diets are compiled on the basis of the daily recommended dose of nutritional values and in order to minimize or maximize carbohydrates depending on the current phase of the diet. The optimal set of meals based on the required nutritional values is solved by mathematical models. The process of creating menus and entering data from the user’s point is happening through an application programmed in Microsoft Excel using functions, macros and VBA. This interface is then connected with the LINGO optimization software, which solves the nutritional problem itself.
Keywords: VBA application; nutritional problem; LINGO; cyclical ketogenic diet; menu

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 11. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 24. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78957/podrobnosti

Files for download

    Last update: