Aplikace pro generování optimálního ketogenního jídelníčku

Název práce: Aplikace pro generování optimálního ketogenního jídelníčku
Autor(ka) práce: Žigmund, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Dvořáková, Stanislava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je vytvořit VBA aplikaci určenou pro generování jídelníčku na základě pravidel cyklické ketogenní diety (CKD). Neboli jde o takový způsob stravování, kdy se střídá sacharidová a bezsacharidová fáze. Jídelníček je vždy generován na celý týden, tedy 7 dní. Všechny jídelníčky jsou sestaveny na základě denní doporučené dávky výživových hodnot a za účelem minimalizace nebo maximalizace sacharidů v závislosti na aktuální fázi diety. Optimální sestava jídel dle požadovaných nutričních hodnot je vyřešena pomocí matematických modelů. Proces tvorby jídelníčků a zadávání údajů z pohledu uživatele probíhá skrze aplikaci naprogramovanou v prostředí Microsoft Excel pomocí funkcí, maker a VBA. Toto rozhraní je pak propojené s optimalizačním softwarem LINGO, který řeší samotný nutriční problém.
Klíčová slova: nutriční problém; LINGO; VBA aplikace; cyklická ketogenní dieta; jídelníček
Název práce: Application for generating an optimal ketogenic menu
Autor(ka) práce: Žigmund, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kuncová, Martina
Oponenti práce: Dvořáková, Stanislava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to create a VBA application designed to generate a menu based on the rules of cyclical ketogenic diet (CKD). It is basically a diet that alternates between carbohydrate and non-carbohydrate phases. The menu is always generated for a whole week, or more precisely 7 days. All diets are compiled on the basis of the daily recommended dose of nutritional values and in order to minimize or maximize carbohydrates depending on the current phase of the diet. The optimal set of meals based on the required nutritional values is solved by mathematical models. The process of creating menus and entering data from the user’s point is happening through an application programmed in Microsoft Excel using functions, macros and VBA. This interface is then connected with the LINGO optimization software, which solves the nutritional problem itself.
Klíčová slova: VBA application; nutritional problem; LINGO; cyclical ketogenic diet; menu

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2021
Datum podání práce: 9. 5. 2022
Datum obhajoby: 24. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78957/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: