Structural problems and the debt crisis of the Greek economy from the perspective of the theory of optimal currency areas

Thesis title: Strukturální problémy a dluhová krize řecké ekonomiky pohledem teorie optimálních měnových oblastí
Author: Bezemková, Romana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Durčáková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje dluhové krizi eurozóny z pohledu řecké ekonomiky. Práce se zaměřuje na detailnější popis ekonomických a strukturálních problémů řecké ekonomiky, popis řecké dluhové krize, plnění kritérií OCA, vyhodnocení vstupu Řecka do EMU a návrh možných řešení problémů Řecka (popřípadě celé EMU) na mikroekonomické i makroekonomické úrovni. Hlavním cílem diplomové práce je ukázat, že dluhová krize eurozóny nebyla způsobena pouze předlužením států jižního křídla eurozóny a následky globální ekonomické krize započaté roku 2008, ale i problémy uvnitř samotných členských států spojených s vnitřní a vnější nerovnováhou.
Keywords: optimální měnová oblast; EMU; dluhová krize eurozóny; Řecko; ekonomické a strukturální problémy; kritéria OCA
Thesis title: Structural problems and the debt crisis of the Greek economy from the perspective of the theory of optimal currency areas
Author: Bezemková, Romana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šíma, Ondřej
Opponents: Durčáková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on the eurozone debt crisis from the perspective of the Greek economy. The thesis focuses on a more detailed description of the economic and structural problems of the Greek economy, a description of Greek debt crisis, the fulfilment of the OCA criteria, an evaluation of Greece's accession to EMU, and a proposal of possible solutions to Greece's problems (or the entire EMU) at both the microeconomic and macroeconomic levels. The main aim of the thesis is to show that the eurozone debt crisis was caused not only by the over-indebtedness of “the southern wing” of the euro area and the aftermath of the global economic crisis started in 2008, but also by problems within the member states themselves linked to internal and external imbalances.
Keywords: eurozone debt crisis; Greece; economic and structural problems; EMU; optimal monetary area; OCA criteria

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 9. 2021
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77675/podrobnosti

Files for download

    Last update: