Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change

Thesis title: Modelling exchange rates volatility in Latinamerica using EGARCH with points of change
Author: Lagos Cordova, Marcial Javier
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tomanová, Petra
Opponents: Holý, Vladimír
Thesis language: English
Abstract:
This work aims to investigate whether major political events like corruption scandals, presidential impeachment processes or general elections could be associated to points of structural breaks in the volatility of exchange rates in Latin America. Those break points are endogenously determined using the iterated cumulated sums of squares (ICSS) algorithm proposed by Inclan and Tiao (1994). Since exchange rates are asset prices, finding the effect of shocks in the volatility persistence is important for building accurate asset pricing models. Then, because it better captures asymmetric characteristics of volatility, the EGARCH(1,1) model introduced by Nelson (1991) is used to evaluate whether persistence in volatility is reduced after accounting for those breakpoints.
Keywords: ICCS algorithm; EGARCH models; persistence in volatility
Thesis title: Modelování volatility směnných kurzů v Latinské Americe pomocí EGARCH s body zlomů
Author: Lagos Cordova, Marcial Javier
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tomanová, Petra
Opponents: Holý, Vladimír
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zkoumat, zda velké politické události jako korupční skandály, procesy prezidentských impeachmentů nebo všeobecné volby mohou být spojené s body strukturálních zlomů ve volatilitě směnných kurzů v Latinské Americe. Tyto body zlomů jsou endogenně determinované použitím algoritmu iterativních kumulativních součtů čtverců (ICSS) navrženém Inclanem a Tiao (1994). Vzhledem k tomu, že směnné kurzy jsou cenami aktiv, je nalezení účinku perzistence volatilních šoků důležité pro vytvoření přesných modelů oceňování aktiv. Proto, že lépe zachycuje asymetrické chování volatility, je v práci použit model EGARCH (1,1) představený Nelsonem (1991) k vyhodnocení, zda se perzistence ve volatilitě po zohlednění těchto zlomových bodů sníží.
Keywords: perzistence volatility; GARCH modely; ICSS algoritm

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2020
Date of submission: 9. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/74819/podrobnosti

Files for download

    Last update: