The impact of digital technology on human decision-making in the context of behavioural economics

Thesis title: Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie
Author: Vojkůvka, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem digitálních technologií na lidské rozhodování. V teoretické části je představen vliv digitálních technologií na uvažování člověka, klamné principy uživatelského designu aplikací a způsoby získávání osobních dat uživatelů. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření cíleného na získání informací ohledně využívání a postojů k sociálním sítím a zkoumání vztahu mezi časem stráveným s digitálními technologiemi a duševní pohodou respondentů. Byl prokázán negativní vztah mezi množstvím času stráveném s mobilním telefonem a duševní pohodou.
Keywords: digitální technologie; sociální sítě; uživatelský design; duševní pohoda; behaviorální ekonomie
Thesis title: The impact of digital technology on human decision-making in the context of behavioural economics
Author: Vojkůvka, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents: Štěpánek, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the impact of digital technology on human decision-making. The theoretical part studies the impact of digital technology on thinking and reasoning, the practices of deceptive user design and means of obtaining personal data by technology designers. The empirical part presents results of a survey conducted to explore the usage of and opinions about social media and studying a relationship between the time respondents spend with technology and their mental wellbeing. Results show that there is a negative relationship between the time spend on a smartphone and one’s mental wellbeing.
Keywords: digital technology; social media; user design; mental wellbeing; behavioural economics

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2020
Date of submission: 12. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72146/podrobnosti

Files for download

    Last update: