Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie

Název práce: Dopady digitálních technologií na lidské rozhodování v kontextu behaviorální ekonomie
Autor(ka) práce: Vojkůvka, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem digitálních technologií na lidské rozhodování. V teoretické části je představen vliv digitálních technologií na uvažování člověka, klamné principy uživatelského designu aplikací a způsoby získávání osobních dat uživatelů. Praktická část se skládá z dotazníkového šetření cíleného na získání informací ohledně využívání a postojů k sociálním sítím a zkoumání vztahu mezi časem stráveným s digitálními technologiemi a duševní pohodou respondentů. Byl prokázán negativní vztah mezi množstvím času stráveném s mobilním telefonem a duševní pohodou.
Klíčová slova: digitální technologie; sociální sítě; uživatelský design; duševní pohoda; behaviorální ekonomie
Název práce: The impact of digital technology on human decision-making in the context of behavioural economics
Autor(ka) práce: Vojkůvka, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Oponenti práce: Štěpánek, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the impact of digital technology on human decision-making. The theoretical part studies the impact of digital technology on thinking and reasoning, the practices of deceptive user design and means of obtaining personal data by technology designers. The empirical part presents results of a survey conducted to explore the usage of and opinions about social media and studying a relationship between the time respondents spend with technology and their mental wellbeing. Results show that there is a negative relationship between the time spend on a smartphone and one’s mental wellbeing.
Klíčová slova: digital technology; social media; user design; mental wellbeing; behavioural economics

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2020
Datum podání práce: 12. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72146/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: