Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project

Thesis title: Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project
Author: Ferrerová, Šárka
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Prokešová, Eva
Thesis language: English
Abstract:
This thesis aims to evaluate the first part of the #WindtunnelHandifly, a project with an objective of a mass and worldwide wind tunnel flight development for people with disabilities, organized by the French Parachuting Federation, and supported by the European Union and co-funded by its Erasmus+ Program. First, descriptive part of the thesis briefly addresses the topic of sport for people with disabilities, afterwards discusses wind tunnel flying or indoor skydiving and then intersects those two topics in a description of the #WindtunnelHandifly project itself. The second, analytical part consists of a quantitative research based on a questionnaire shared with the project participants and a qualitative research based on several interviews with persons involved in the organization of the #WindtunnelHandifly project and also in wind tunnel flying for people with disabilities in general. The evaluation results, recommendations and conclusions located at the end of the thesis are formed on both – the descriptive and the analytical part of the thesis.
Keywords: sport diplomacy; air sports; wind tunnel; flying; WindtunnelHandifly; sport for disabled; sport for handicapped; disability; disabilities; handicap; indoor skydiving
Thesis title: Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project
Author: Ferrerová, Šárka
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Prokešová, Eva
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit první část projektu #WindtunnelHandifly, což je projekt s cílem masového a celosvětového rozvoje létání ve větrném tunelu pro lidi se zdravotním postižením, jež organizuje Francouzská parašutistická federace a je podporován Evropskou unií a spolufinancován jejím programem Erasmus+. První, teoretická část práce se stručně věnuje tématu sportování lidí s postižením, poté probírá létání ve větrném tunelu, tj. tzv. indoor skydiving a následně jsou tato dvě témata protnuta v popisu samotného projektu #WindtunnelHandifly. Druhá, analytická část práce je tvořena kvantitativním výzkumem na základě sdíleného dotazníku s účastníky projektu a kvalitativním výzkumem založeným na několika rozhovorech s osobami, jež se podílí se na organizaci projektu #WindtunnelHandifly a také na létání ve větrném tunelu pro lidi se zdravotním postižením obecně. Výsledky hodnocení, doporučení a závěry práce jsou založeny na obou – deskriptivní i analytické části práce.
Keywords: sport pro handicapované; sportovní diplomacie; letecké sporty; indoor skydiving; létání; větrný tunel; WindtunnelHandifly; sport pro postižené; postižení; handicap

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 1. 2022
Date of submission: 15. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79304/podrobnosti

Files for download

    Last update: