Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project

Název práce: Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project
Autor(ka) práce: Ferrerová, Šárka
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Prokešová, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis aims to evaluate the first part of the #WindtunnelHandifly, a project with an objective of a mass and worldwide wind tunnel flight development for people with disabilities, organized by the French Parachuting Federation, and supported by the European Union and co-funded by its Erasmus+ Program. First, descriptive part of the thesis briefly addresses the topic of sport for people with disabilities, afterwards discusses wind tunnel flying or indoor skydiving and then intersects those two topics in a description of the #WindtunnelHandifly project itself. The second, analytical part consists of a quantitative research based on a questionnaire shared with the project participants and a qualitative research based on several interviews with persons involved in the organization of the #WindtunnelHandifly project and also in wind tunnel flying for people with disabilities in general. The evaluation results, recommendations and conclusions located at the end of the thesis are formed on both – the descriptive and the analytical part of the thesis.
Klíčová slova: sport diplomacy; air sports; wind tunnel; flying; WindtunnelHandifly; sport for disabled; sport for handicapped; disability; disabilities; handicap; indoor skydiving
Název práce: Evaluation of the first part of #WindtunnelHandifly project
Autor(ka) práce: Ferrerová, Šárka
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Votoupalová, Markéta
Oponenti práce: Prokešová, Eva
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl zhodnotit první část projektu #WindtunnelHandifly, což je projekt s cílem masového a celosvětového rozvoje létání ve větrném tunelu pro lidi se zdravotním postižením, jež organizuje Francouzská parašutistická federace a je podporován Evropskou unií a spolufinancován jejím programem Erasmus+. První, teoretická část práce se stručně věnuje tématu sportování lidí s postižením, poté probírá létání ve větrném tunelu, tj. tzv. indoor skydiving a následně jsou tato dvě témata protnuta v popisu samotného projektu #WindtunnelHandifly. Druhá, analytická část práce je tvořena kvantitativním výzkumem na základě sdíleného dotazníku s účastníky projektu a kvalitativním výzkumem založeným na několika rozhovorech s osobami, jež se podílí se na organizaci projektu #WindtunnelHandifly a také na létání ve větrném tunelu pro lidi se zdravotním postižením obecně. Výsledky hodnocení, doporučení a závěry práce jsou založeny na obou – deskriptivní i analytické části práce.
Klíčová slova: sport pro handicapované; sportovní diplomacie; letecké sporty; indoor skydiving; létání; větrný tunel; WindtunnelHandifly; sport pro postižené; postižení; handicap

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 1. 2022
Datum podání práce: 15. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79304/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: