Volunteering in sport events

Thesis title: Dobrovolnictví na sportovních akcích
Author: Tvrdík, Jiří
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Mirovský, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato závěrečná práce řeší způsoby odměňování dobrovolníků a jejich motivaci v rámci Olympijských festivalů. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou možnosti odměny pro dobrovolníky a jakou motivaci mají jedinci se akcí zúčastnit. Vyhodnocení probíhalo na základě rozhovorů se zástupci jednotlivých organizačních výborů a za pomoci vyhodnocení dotazníku Olympic Volunteer Motivation Scale u 370 respondentů. V závěru jsou uvedeny argumenty, kdy je vhodné dané způsoby odměňování použít.
Keywords: Dobrovolník; Motivace; Dobrovolnictví; Olympijský festival
Thesis title: Volunteering in sport events
Author: Tvrdík, Jiří
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Přikryl, Pavel
Opponents: Mirovský, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis addresses the ways of rewarding volunteers and their motivation at Olympic festivals. The aim of the work was to find out what are the possibilities of rewards for volunteers and what motivation individuals have to participate in the event. The evaluation took place on the basis of interviews with representatives of organizing committees and on the basis of the evaluation of the Olympic Volunteer Motivation Scale questionnaire which was filled in by 370 respondents. In the end, arguments are given when it is appropriate to use the given methods of remuneration.
Keywords: Volunteer; Volunteering; Motivation; Olympic festival

Information about study

Study programme: Sportovní diplomacie
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MPA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 1. 2022
Date of submission: 16. 5. 2022
Date of defense: 6. 10. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79340/podrobnosti

Files for download

    Last update: