Dobrovolnictví na sportovních akcích

Název práce: Dobrovolnictví na sportovních akcích
Autor(ka) práce: Tvrdík, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato závěrečná práce řeší způsoby odměňování dobrovolníků a jejich motivaci v rámci Olympijských festivalů. Cílem práce bylo zjistit, jaké jsou možnosti odměny pro dobrovolníky a jakou motivaci mají jedinci se akcí zúčastnit. Vyhodnocení probíhalo na základě rozhovorů se zástupci jednotlivých organizačních výborů a za pomoci vyhodnocení dotazníku Olympic Volunteer Motivation Scale u 370 respondentů. V závěru jsou uvedeny argumenty, kdy je vhodné dané způsoby odměňování použít.
Klíčová slova: Dobrovolník; Motivace; Dobrovolnictví; Olympijský festival
Název práce: Volunteering in sport events
Autor(ka) práce: Tvrdík, Jiří
Typ práce: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Vedoucí práce: Přikryl, Pavel
Oponenti práce: Mirovský, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis addresses the ways of rewarding volunteers and their motivation at Olympic festivals. The aim of the work was to find out what are the possibilities of rewards for volunteers and what motivation individuals have to participate in the event. The evaluation took place on the basis of interviews with representatives of organizing committees and on the basis of the evaluation of the Olympic Volunteer Motivation Scale questionnaire which was filled in by 370 respondents. In the end, arguments are given when it is appropriate to use the given methods of remuneration.
Klíčová slova: Volunteer; Volunteering; Motivation; Olympic festival

Informace o studiu

Studijní program / obor: Sportovní diplomacie
Typ studijního programu: Celoživotní vzdělávání studijní program
Přidělovaná hodnost: MPA
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 1. 2022
Datum podání práce: 16. 5. 2022
Datum obhajoby: 6. 10. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: