Analysis of companies from the healthcare sector

Thesis title: Analýza firem ze sektoru zdravotnictví
Author: Knotek, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Sobková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou firem ze sektoru zdravotnictví. Celkem je analyzováno pět vybraných společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Práce je rozdělaná do tří kapitol. První kapitola se zabývá globální fundamentální analýzou, druhá odvětvovou fundamentální analýzou a třetí firemní fundamentální analýzou. Na základě poznatků ze všech kapitol je stanoveno investiční doporučení pro všechny analyzované společnosti.
Keywords: sektor zdravotnictví; vnitřní hodnota; fundamentální analýza
Thesis title: Analysis of companies from the healthcare sector
Author: Knotek, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Sobková, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
This master's thesis deals with a fundamental analysis of companies in the healthcare sector. A total of five selected companies based in the United States of America are analysed. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with global fundamental analysis, the second with sectoral fundamental analysis and the third with corporate fundamental analysis. Based on the findings from all chapters, investment recommendations are set for all analysed companies.
Keywords: fundamental analysis; healthcare sector; intrinsic value

Information about study

Study programme: Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 11. 2021
Date of submission: 20. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79477/podrobnosti

Files for download

    Last update: