Analýza firem ze sektoru zdravotnictví

Název práce: Analýza firem ze sektoru zdravotnictví
Autor(ka) práce: Knotek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá fundamentální analýzou firem ze sektoru zdravotnictví. Celkem je analyzováno pět vybraných společností se sídlem ve Spojených státech amerických. Práce je rozdělaná do tří kapitol. První kapitola se zabývá globální fundamentální analýzou, druhá odvětvovou fundamentální analýzou a třetí firemní fundamentální analýzou. Na základě poznatků ze všech kapitol je stanoveno investiční doporučení pro všechny analyzované společnosti.
Klíčová slova: sektor zdravotnictví; vnitřní hodnota; fundamentální analýza
Název práce: Analysis of companies from the healthcare sector
Autor(ka) práce: Knotek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Sobková, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master's thesis deals with a fundamental analysis of companies in the healthcare sector. A total of five selected companies based in the United States of America are analysed. The thesis is divided into three chapters. The first chapter deals with global fundamental analysis, the second with sectoral fundamental analysis and the third with corporate fundamental analysis. Based on the findings from all chapters, investment recommendations are set for all analysed companies.
Klíčová slova: fundamental analysis; healthcare sector; intrinsic value

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 11. 2021
Datum podání práce: 20. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/79477/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: