Life insurance utilising wearables

Thesis title: Využití wearables v životním pojištění
Author: Komendová, Dagmar
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Poul, Ondřej
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá životním pojištěním s využitím wearables. Wearables jsou malá elektronická zařízení, která slouží k detailnímu sledování a analýze vybraných dat jedince. Tyto hodnoty poté slouží i pojišťovnám pro sledování plnění daných kritérií pojištěnci. Životní pojištění s využitím wearables je spjato s každodenním využitím moderních technologií, ke kterým mají blíže mladší generace. Diplomová práce se zabývá nejdříve všeobecným pohledem na tento nový produkt životního pojištění a poté se na danou problematiku dívá z pohledu zákazníka a pojišťovny. Výsledkem práce je zjištění, zda je na tuzemském trhu životního pojištění poptávka a je možné vytvořit celoplošnou nabídku.
Keywords: wearables; životní pojištění; pojišťovny
Thesis title: Life insurance utilising wearables
Author: Komendová, Dagmar
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Poul, Ondřej
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with life insurance utilising wearables. Wearables are small electronic devices that are used for detailed monitoring and analysis of selected individual data. These values are then used by insurance companies to monitor the fulfillment of the given criteria by the insured. Life insurance using wearables relates tothe daily use of modern technologies, which the younger generations are closer to. The diploma thesis first deals with a general view of this new life insurance product and then looks at the issue from the perspective of the customer and the insurance company. The aim of the work is to determine whether it is possible to demand on the domestic life insurance market, and and whether it's possible to create a nationwide offer.
Keywords: wearables; insurance companies; life insurance

Information about study

Study programme: Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 10. 2021
Date of submission: 29. 5. 2022
Date of defense: 22. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78391/podrobnosti

Files for download

    Last update: