Využití wearables v životním pojištění

Název práce: Využití wearables v životním pojištění
Autor(ka) práce: Komendová, Dagmar
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Poul, Ondřej
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá životním pojištěním s využitím wearables. Wearables jsou malá elektronická zařízení, která slouží k detailnímu sledování a analýze vybraných dat jedince. Tyto hodnoty poté slouží i pojišťovnám pro sledování plnění daných kritérií pojištěnci. Životní pojištění s využitím wearables je spjato s každodenním využitím moderních technologií, ke kterým mají blíže mladší generace. Diplomová práce se zabývá nejdříve všeobecným pohledem na tento nový produkt životního pojištění a poté se na danou problematiku dívá z pohledu zákazníka a pojišťovny. Výsledkem práce je zjištění, zda je na tuzemském trhu životního pojištění poptávka a je možné vytvořit celoplošnou nabídku.
Klíčová slova: wearables; životní pojištění; pojišťovny
Název práce: Life insurance utilising wearables
Autor(ka) práce: Komendová, Dagmar
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Poul, Ondřej
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with life insurance utilising wearables. Wearables are small electronic devices that are used for detailed monitoring and analysis of selected individual data. These values are then used by insurance companies to monitor the fulfillment of the given criteria by the insured. Life insurance using wearables relates tothe daily use of modern technologies, which the younger generations are closer to. The diploma thesis first deals with a general view of this new life insurance product and then looks at the issue from the perspective of the customer and the insurance company. The aim of the work is to determine whether it is possible to demand on the domestic life insurance market, and and whether it's possible to create a nationwide offer.
Klíčová slova: wearables; insurance companies; life insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 10. 2021
Datum podání práce: 29. 5. 2022
Datum obhajoby: 22. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78391/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: