Annual Reports of Czech and Slovak Companies

Thesis title: Výroční zprávy českých a slovenských firem
Author: Mišuráková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá výročními zprávami s důrazem na vykazování společenské odpovědnosti v nich obsažené. Cílem práce je poskytnout přehled a porovnat kritéria pro povinné sestavení výroční zprávy v České republice a na Slovensku, a také posoudit úroveň vykazování společenské odpovědnosti velkých podniků v těchto dvou zemích. Dílčím cílem je pak porovnat úroveň vykazování v České a Slovenské republice a také zjistit, zda došlo od roku 2015 do roku 2020 k určitému zlepšení. Teoretická část obsahuje charakteristiku výroční zprávy, kritéria pro její povinné sestavení podle platné české a slovenské legislativy, porovnání těchto kritérií s dalšími evropskými zeměmi a popis konceptu společenské odpovědnosti firem, který je východiskem pro praktickou část. Praktická část následně analyzuje úroveň vykazování 24 aspektů založených na principech společenské odpovědnosti ve 25 výročních zprávách českých a 25 výročných zprávách slovenských firem.
Keywords: výroční zpráva; hraniční hodnoty; společenská odpovědnost firem; ekonomický, sociální a environmentální pilíř
Thesis title: Annual Reports of Czech and Slovak Companies
Author: Mišuráková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šindelář, Michal
Opponents: Müllerová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of annual reports focusing on corporate social responsibility (CSR) reporting. The main goal of this thesis is to summarize and compare conditions for mandatory annual report publishing in the Czech Republic and Slovakia and assess the level of corporate social responsibility reporting of large enterprises in these two countries. The partial goal is to compare the level of CSR reporting in the Czech Republic and Slovakia and also to find out if there was any improvement in CSR reporting between years 2015 and 2020. The theoretical part is concentrated on annual report characteristic, thresholds for its compulsory publishing according to Czech and Slovak legal system, comparison of Czech and Slovak thresholds with other European countries and corporate social responsibility description which is the basis for the practical part. Subsequently, the practical part contains the analysis of the 24 aspects related to corporate social responsibility reporting from 25 annual reports of Czech companies and 25 annual reports of Slovak companies.
Keywords: annual report; thresholds; corporate social responsibility; economic, environmental and social line

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2021
Date of submission: 29. 5. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76836/podrobnosti

Files for download

    Last update: