Výroční zprávy českých a slovenských firem

Název práce: Výroční zprávy českých a slovenských firem
Autor(ka) práce: Mišuráková, Michaela
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá výročními zprávami s důrazem na vykazování společenské odpovědnosti v nich obsažené. Cílem práce je poskytnout přehled a porovnat kritéria pro povinné sestavení výroční zprávy v České republice a na Slovensku, a také posoudit úroveň vykazování společenské odpovědnosti velkých podniků v těchto dvou zemích. Dílčím cílem je pak porovnat úroveň vykazování v České a Slovenské republice a také zjistit, zda došlo od roku 2015 do roku 2020 k určitému zlepšení. Teoretická část obsahuje charakteristiku výroční zprávy, kritéria pro její povinné sestavení podle platné české a slovenské legislativy, porovnání těchto kritérií s dalšími evropskými zeměmi a popis konceptu společenské odpovědnosti firem, který je východiskem pro praktickou část. Praktická část následně analyzuje úroveň vykazování 24 aspektů založených na principech společenské odpovědnosti ve 25 výročních zprávách českých a 25 výročných zprávách slovenských firem.
Klíčová slova: výroční zpráva; hraniční hodnoty; společenská odpovědnost firem; ekonomický, sociální a environmentální pilíř
Název práce: Annual Reports of Czech and Slovak Companies
Autor(ka) práce: Mišuráková, Michaela
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šindelář, Michal
Oponenti práce: Müllerová, Libuše
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of annual reports focusing on corporate social responsibility (CSR) reporting. The main goal of this thesis is to summarize and compare conditions for mandatory annual report publishing in the Czech Republic and Slovakia and assess the level of corporate social responsibility reporting of large enterprises in these two countries. The partial goal is to compare the level of CSR reporting in the Czech Republic and Slovakia and also to find out if there was any improvement in CSR reporting between years 2015 and 2020. The theoretical part is concentrated on annual report characteristic, thresholds for its compulsory publishing according to Czech and Slovak legal system, comparison of Czech and Slovak thresholds with other European countries and corporate social responsibility description which is the basis for the practical part. Subsequently, the practical part contains the analysis of the 24 aspects related to corporate social responsibility reporting from 25 annual reports of Czech companies and 25 annual reports of Slovak companies.
Klíčová slova: annual report; thresholds; corporate social responsibility; economic, environmental and social line

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2021
Datum podání práce: 29. 5. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76836/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: