Comparison of the accounting and tax systems of the Socialist Republic of Vietnam and Czech Republic

Thesis title: Srovnání účetních a daňových systémů Vietnamské socialistické republiky a České republiky
Author: Duongová, Minh Anh
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou srovnání účetního a daňového systému Vietnamské socialistické republiky a České republiky. Práce obsahuje přehled historického vývoje účetního a daňového systému, regulačního rámce účetnictví a daňové aspekty daně z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob u obou zemí. V práci je přiblížena provázanost účetní a daňové problematiky ve Vietnamu, konkrétně u daně z příjmů právnických osob. Ve stěžejní části jsou analyzovány účetní výkazy dvou firem působící ve Vietnamu a v České republice.
Keywords: český účetní systém; vietnamské účetní standardy; české účetní standardy; daň z přidané hodnoty; daň z příjmů právnických osob; srovnání; účetnictví; vietnamský účetní systém
Thesis title: Comparison of the accounting and tax systems of the Socialist Republic of Vietnam and Czech Republic
Author: Duongová, Minh Anh
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the comparison of the accounting and tax systems of the Socialist Republic of Vietnam and the Czech Republic. The thesis contains an overview of the historical development of the accounting and tax system, the regulatory framework of accounting and tax aspects of value added tax and corporate income tax in both countries. This thesis presents the interdependence of accounting and tax issues in Vietnam, specifically for corporate income tax. In the main part, the financial statements of two firms operating in Vietnam and the Czech Republic are analysed.
Keywords: accounting; vietnamese accounting system; czech accounting system; vietnamese accounting standards; czech accounting standards; value added tax; corporate income tax; comparison

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2021
Date of submission: 8. 6. 2022
Date of defense: 23. 6. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76441/podrobnosti

Files for download

    Last update: