Srovnání účetních a daňových systémů Vietnamské socialistické republiky a České republiky

Název práce: Srovnání účetních a daňových systémů Vietnamské socialistické republiky a České republiky
Autor(ka) práce: Duongová, Minh Anh
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou srovnání účetního a daňového systému Vietnamské socialistické republiky a České republiky. Práce obsahuje přehled historického vývoje účetního a daňového systému, regulačního rámce účetnictví a daňové aspekty daně z přidané hodnoty a dani z příjmů právnických osob u obou zemí. V práci je přiblížena provázanost účetní a daňové problematiky ve Vietnamu, konkrétně u daně z příjmů právnických osob. Ve stěžejní části jsou analyzovány účetní výkazy dvou firem působící ve Vietnamu a v České republice.
Klíčová slova: český účetní systém; vietnamské účetní standardy; české účetní standardy; daň z přidané hodnoty; daň z příjmů právnických osob; srovnání; účetnictví; vietnamský účetní systém
Název práce: Comparison of the accounting and tax systems of the Socialist Republic of Vietnam and Czech Republic
Autor(ka) práce: Duongová, Minh Anh
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Libuše
Oponenti práce: Šindelář, Michal
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the comparison of the accounting and tax systems of the Socialist Republic of Vietnam and the Czech Republic. The thesis contains an overview of the historical development of the accounting and tax system, the regulatory framework of accounting and tax aspects of value added tax and corporate income tax in both countries. This thesis presents the interdependence of accounting and tax issues in Vietnam, specifically for corporate income tax. In the main part, the financial statements of two firms operating in Vietnam and the Czech Republic are analysed.
Klíčová slova: accounting; vietnamese accounting system; czech accounting system; vietnamese accounting standards; czech accounting standards; value added tax; corporate income tax; comparison

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2021
Datum podání práce: 8. 6. 2022
Datum obhajoby: 23. 6. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76441/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: