An analysis of marketing communications of a selected company

Thesis title: Zhodnocení marketingových komunikací vybrané společnosti
Author: Mocná, Veronika
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sadílek, Tomáš
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce posuzuje marketingové komunikace společnosti Form Factory s.r.o., která je jednou z předních společností v oblasti fitness služeb v České republice. Cílem práce je posouzení dosavadních marketingových komunikací společnosti a následné doporučení na případné vylepšení v rámci těchto komunikací. První dvě kapitoly práce se věnují vysvětlení pojmů upřesňujících význam a důležitost marketingové komunikace a využití jejich nástrojů. Následující část věnovaná samotnému obeznámení se se společností přibližuje popis využitých marketingových komunikací. Na závěr následuje samotné posouzení využitých marketingových komunikací a nástrojů, SWOT analýza marketingových komunikací a návrhy k vylepšení.
Keywords: strategické řízení značky; moderní marketingové komunikace; digitální komunikace; identita a positioning
Thesis title: An analysis of marketing communications of a selected company
Author: Mocná, Veronika
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sadílek, Tomáš
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis evaluates marketing communications of a company named Form Factory s.r.o. which is one of the leading fitness companies in the Czech Republic. The goal of the thesis is to analyse the existing communications and following that provide a recommendation for eventual improvements of these communications. The first two parts aim to explain the key concepts that specify the meaning and importance of marketing communication and the usage of its tools. The following part informs the reader about the company in general and then describes the marketing communication strategy it uses. And finally, the last part evaluates the used marketing communications and tools with the use of SWOT analysis and gives a few recommendations for improvements.
Keywords: identity and positioning; strategic brand management; modern marketing communications; digital communications

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 9. 2021
Date of submission: 24. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77656/podrobnosti

Files for download

    Last update: