Zhodnocení marketingových komunikací vybrané společnosti

Název práce: Zhodnocení marketingových komunikací vybrané společnosti
Autor(ka) práce: Mocná, Veronika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce posuzuje marketingové komunikace společnosti Form Factory s.r.o., která je jednou z předních společností v oblasti fitness služeb v České republice. Cílem práce je posouzení dosavadních marketingových komunikací společnosti a následné doporučení na případné vylepšení v rámci těchto komunikací. První dvě kapitoly práce se věnují vysvětlení pojmů upřesňujících význam a důležitost marketingové komunikace a využití jejich nástrojů. Následující část věnovaná samotnému obeznámení se se společností přibližuje popis využitých marketingových komunikací. Na závěr následuje samotné posouzení využitých marketingových komunikací a nástrojů, SWOT analýza marketingových komunikací a návrhy k vylepšení.
Klíčová slova: strategické řízení značky; moderní marketingové komunikace; digitální komunikace; identita a positioning
Název práce: An analysis of marketing communications of a selected company
Autor(ka) práce: Mocná, Veronika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sadílek, Tomáš
Oponenti práce: Procházka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis evaluates marketing communications of a company named Form Factory s.r.o. which is one of the leading fitness companies in the Czech Republic. The goal of the thesis is to analyse the existing communications and following that provide a recommendation for eventual improvements of these communications. The first two parts aim to explain the key concepts that specify the meaning and importance of marketing communication and the usage of its tools. The following part informs the reader about the company in general and then describes the marketing communication strategy it uses. And finally, the last part evaluates the used marketing communications and tools with the use of SWOT analysis and gives a few recommendations for improvements.
Klíčová slova: identity and positioning; strategic brand management; modern marketing communications; digital communications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 9. 2021
Datum podání práce: 24. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77656/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: