Czech cultural standards from Tajik perspective in work environment

Thesis title: Czech cultural standards from Tajik perspective in work environment
Author: Hakim, Pariso
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Semenenko, Vadim
Thesis language: English
Abstract:
This Bachelor’s thesis is devoted to the identification of Czech cultural standards from the Tajik perspective in the work environment. The main goal is to investigate cultural standards through Tajik working people’s view. In the theoretical part studies of G.Hofstede, F.Trompenaars, A.Thomas about cultural standards and cultural dimensions have been described. Further Czech and Tajik cultures are introduced including their values and features. In the practical part, the author describes and explains seven cultural standards that have been investigated during the qualitative research. This is followed by the comparison and explanation of the theoretical basis of Czech culture and identified Czech cultural standards. Finally, the author gives a list of the recommendations for Tajiks coming to the Czech Republic to work with the Czech people.
Keywords: cultural standards; A.Thomas; cultural dimensions,; Czech Republic; Tajikistan,; F.Trompenaars; G.Hofstede
Thesis title: České kulturní standardy z pohledu Tádžiku v pracovním prostředí
Author: Hakim, Pariso
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Křečková Kroupová, Zuzana
Opponents: Semenenko, Vadim
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje identifikaci českých kulturních standardů z tádžické perspektivy v pracovním prostředí. Hlavním cílem je zjistit kulturní standardy prostřednictvím pohledu Tádžických pracujících lidí. V teoretické části byly popsány studie G.Hofstedeho, F.Trompenaarse, A.Thomase o kulturních standardech a kulturních dimenzích. Česká a Tádžická kultura jsou představeni včentně jejich hodnot a rysů. V praktické části autor popisuje a vysvětluje sedm kulturních standardů, které byly zkoumány v rámci kvalitativního výzkumu. Následuje srovnání a vysvětlení teoretických východisek české kultury a identifikovaných českých kulturních standardů. Nakonec autorka uvádí seznam doporučení pro Tádžiky přijíždějící do České republiky pracovat s Čechy.
Keywords: kulturní standardy; kulturní dimenze; Česká Republika; Tádžikistán; G.Hofstede; F.Trompenaars; A.Thomas

Information about study

Study programme: International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 6. 2021
Date of submission: 25. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77225/podrobnosti

Files for download

    Last update: