České kulturní standardy z pohledu Tádžiku v pracovním prostředí

Název práce: Czech cultural standards from Tajik perspective in work environment
Autor(ka) práce: Hakim, Pariso
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Bachelor’s thesis is devoted to the identification of Czech cultural standards from the Tajik perspective in the work environment. The main goal is to investigate cultural standards through Tajik working people’s view. In the theoretical part studies of G.Hofstede, F.Trompenaars, A.Thomas about cultural standards and cultural dimensions have been described. Further Czech and Tajik cultures are introduced including their values and features. In the practical part, the author describes and explains seven cultural standards that have been investigated during the qualitative research. This is followed by the comparison and explanation of the theoretical basis of Czech culture and identified Czech cultural standards. Finally, the author gives a list of the recommendations for Tajiks coming to the Czech Republic to work with the Czech people.
Klíčová slova: cultural standards; A.Thomas; cultural dimensions,; Czech Republic; Tajikistan,; F.Trompenaars; G.Hofstede
Název práce: České kulturní standardy z pohledu Tádžiku v pracovním prostředí
Autor(ka) práce: Hakim, Pariso
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Křečková Kroupová, Zuzana
Oponenti práce: Semenenko, Vadim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje identifikaci českých kulturních standardů z tádžické perspektivy v pracovním prostředí. Hlavním cílem je zjistit kulturní standardy prostřednictvím pohledu Tádžických pracujících lidí. V teoretické části byly popsány studie G.Hofstedeho, F.Trompenaarse, A.Thomase o kulturních standardech a kulturních dimenzích. Česká a Tádžická kultura jsou představeni včentně jejich hodnot a rysů. V praktické části autor popisuje a vysvětluje sedm kulturních standardů, které byly zkoumány v rámci kvalitativního výzkumu. Následuje srovnání a vysvětlení teoretických východisek české kultury a identifikovaných českých kulturních standardů. Nakonec autorka uvádí seznam doporučení pro Tádžiky přijíždějící do České republiky pracovat s Čechy.
Klíčová slova: kulturní standardy; kulturní dimenze; Česká Republika; Tádžikistán; G.Hofstede; F.Trompenaars; A.Thomas

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 6. 2021
Datum podání práce: 25. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77225/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: