ERP Support & Services in an International Technology Company

Thesis title: Služby a podpora pro ERP systém v mezinárodní technologické firmě
Author: Urban, Dan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Záměrem této práce je zprostředkovat velice základní přehled o fungování ERP systému. Práce popisuje klasifikaci ERP systémů, jednotlivé moduly a jejich funkce, životní cyklus aplikace a podporu pro ERP systém. Součástí práce jsou reálná data vyhodnocovaná pro mezinárodní technologickou firmu. Hlavním cílem této práce je zhodnocení závislostí a struktury vytvořených požadavků za období od roku 2016 do roku 2021 a identifikování příčin zvýšeného množství ticketů.
Keywords: ERP systémy; systém; ERP; implementace; proces; CRM; zákaznická podpora
Thesis title: ERP Support & Services in an International Technology Company
Author: Urban, Dan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Volfová, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The intention of this thesis is to provide a very basic overview of the functioning of an ERP system. The thesis describes the classification of ERP systems, the different modules and their functions, the ERP life cycle and ERP support and services. The thesis evaluates real data of an international technology company. The main objective of this thesis is to evaluate the dependencies and structure of the created requests for the period from 2016 to 2021 and to identify the causes of the increased number of tickets.
Keywords: implementation; process; CRM; customer support; ERP; ERP systems; systems

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 8. 2021
Date of submission: 27. 6. 2022
Date of defense: 14. 9. 2022
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77507/podrobnosti

Files for download

    Last update: