Služby a podpora pro ERP systém v mezinárodní technologické firmě

Název práce: Služby a podpora pro ERP systém v mezinárodní technologické firmě
Autor(ka) práce: Urban, Dan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Záměrem této práce je zprostředkovat velice základní přehled o fungování ERP systému. Práce popisuje klasifikaci ERP systémů, jednotlivé moduly a jejich funkce, životní cyklus aplikace a podporu pro ERP systém. Součástí práce jsou reálná data vyhodnocovaná pro mezinárodní technologickou firmu. Hlavním cílem této práce je zhodnocení závislostí a struktury vytvořených požadavků za období od roku 2016 do roku 2021 a identifikování příčin zvýšeného množství ticketů.
Klíčová slova: ERP systémy; systém; ERP; implementace; proces; CRM; zákaznická podpora
Název práce: ERP Support & Services in an International Technology Company
Autor(ka) práce: Urban, Dan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Volfová, Jitka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The intention of this thesis is to provide a very basic overview of the functioning of an ERP system. The thesis describes the classification of ERP systems, the different modules and their functions, the ERP life cycle and ERP support and services. The thesis evaluates real data of an international technology company. The main objective of this thesis is to evaluate the dependencies and structure of the created requests for the period from 2016 to 2021 and to identify the causes of the increased number of tickets.
Klíčová slova: implementation; process; CRM; customer support; ERP; ERP systems; systems

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 8. 2021
Datum podání práce: 27. 6. 2022
Datum obhajoby: 14. 9. 2022
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77507/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: