Comparison of the marketing of the Colours of Ostrava festival and Lucerna Music Bar

Thesis title: Komparace marketingu festivalu Colours of Ostrava a Lucerna Music Bar
Author: Vágner, Václav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Petrová, Pavla
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá komparací marketingu multižánrového festivalu Colours of Ostrava a hudebního klubu Lucerna Music Bar. V teoretické části práce jsou představeny základní pojmy marketingu. Následně je marketing představen v hudebním průmyslu, a jsou specifikovány pojmy jako event marketing, cena umění, propagace, reklama a PR a sponzorství. Praktická část je zaměřena na komparaci jednotlivých způsobů využití marketingu zkoumaných subjektů. Cílem práce je srovnání a zhodnocení přístupu k marketingu hudebního festivalu a hudebního klubu s celoročním provozem. Pro naplnění stanoveného cíle byl proveden kvalitativní výzkum postavený na polostrukturovaných rozhovorech se zástupci zkoumaných subjektů a také návštěvníků kulturních akcí. Výstupem jsou doporučení pro hudební sektor, které mohou sloužit začínajícím organizátorům hudebních akcí.
Keywords: reklama; festival; Colours of Ostrava; Lucerna Music Bar; hudební marketing
Thesis title: Comparison of the marketing of the Colours of Ostrava festival and Lucerna Music Bar
Author: Vágner, Václav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Petrová, Pavla
Opponents: Grosman, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the comparison of marketing of the multi-genre festival Colours of Ostrava and the Lucerna Music Bar music club. The theoretical part of the thesis introduces the basic concepts of marketing. Subsequently, marketing is introduced in the music industry, and concepts such as event marketing, art pricing, promotion, advertising and PR and sponsorship are specified. The practical part focuses on the comparison of the different ways of using marketing of the studied entities. The aim of the thesis is to compare and evaluate the marketing approach of a music festival and a music club with year-round operation. In order to fulfil the stated objective, qualitative research was conducted based on semi-structured interviews with representatives of the studied entities as well as visitors of cultural events. The outcome is recommendations for the music sector that can serve aspiring music event organisers.
Keywords: festival; Lucerna Music Bar; music marketing; advertisement; Colours of Ostrava

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 1. 2022
Date of submission: 29. 11. 2022
Date of defense: 24. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79423/podrobnosti

Files for download

    Last update: