The use of emotions in tourism marketing

Thesis title: Využití emocí v marketingu turismu
Author: Hurdová, Klára
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Janeček, Petr
Opponents: Štumpf, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Emoce se v posledních letech staly důležitou součástí marketingové komunikace nejen v oblasti cestovního ruchu. Turisté vyhledávají stále více emocí v propagačních materiálech destinačních organizací, aby se mohli rozhodnout o své budoucí dovolené. Hlavním cílem práce je vyhodnotit emocionální reakce spotřebitelů na propagační videa vybraných destinací a jejich vliv na spotřební chování v budoucnu. Pro naplnění cíle byly využity kvalitativní metody primárního šetření prostřednictvím focus group, na základě které byla vybrána čtyři videa pro druhou část výzkumu. Pro zjištění nevědomých emočních reakcí byla využita metoda měření emocí FACS, doplněná hloubkovými rozhovory pro doplnění informací ohledně ovlivnění spotřebního chování turistů. Na základě analýzy všech tří metod byly vytvořeny návrhy a doporučení pro dosažení co nejefektivnější marketingové komunikace DMO.
Keywords: emoční marketing; propagační video; emoce; marketing cestovního ruchu; destinace cestovního ruchu
Thesis title: The use of emotions in tourism marketing
Author: Hurdová, Klára
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Janeček, Petr
Opponents: Štumpf, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
In recent years, emotions have become an important part of marketing communication not only in the tourism sector. Tourists are increasingly looking for emotions in the promotional materials of destination organisations in order to make decisions about their future holidays. The main objective of this paper is to evaluate consumers' emotional reactions to promotional videos of selected destinations and their impact on future consumption behavior. To achieve the objective, qualitative methods of primary research through focus group were used to select four videos for the second part of the research. The FACS emotion measurement method was used to determine unconscious emotional reactions, supplemented by in-depth interviews to add information regarding the influence of tourists' consumption behaviour. Based on the analysis of all three methods, suggestions and recommendations were made to achieve the most effective marketing communication of the DMO.
Keywords: emotions; promotional video; tourism destinations; tourism marketing; emotional marketing

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 2. 2022
Date of submission: 7. 12. 2022
Date of defense: 20. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/79924/podrobnosti

Files for download

    Last update: