Market Development Strategy of Music Streaming Media Companies in China

Thesis title: Market Development Strategy of Music Streaming Media Companies in China
Author: Yan, Ge
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
The main objective of this thesis is to formulate a market development strategy for the future growth of companies that already exist in the Chinese music streaming industry. The strategy formulated will be entirely based on the current market situation in China and user feedback. The following work will be divided into four chapters. The first two chapters mainly introduce and analyze the current situation of the Chinese market from the macro and micro levels. The third chapter mainly presents and analyzes the data of user opinions collected through the primary research - questionnaire, so as to further understand the current situation of the Chinese music streaming media market from the perspective of users. The fourth chapter is based on the elaboration and results of the first three chapters, giving suggestions for the formulation of the market's future development strategy, and finally drawing conclusions about the development strategy.
Keywords: Music streaming; China; Growth strategy; Tencent Music Entertainment
Thesis title: Strategie rozvoje trhu hudebních streamovacích mediálních společností v Číně
Author: Yan, Ge
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Lhotáková, Markéta
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Cílem mé diplomové práce je navrhnout možné růstové strategie pro stávající hráče na čínském trhu streamování. Práce vychází ze současného stavu čínského trhu a postojů uživatelů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly obsahují analýzu současné situace na Čínském trhu z makro a mikro perspektivy. Třetí kapitola se zabývá analýzou primárního dotazníkového šetření. Jeho cílem bylo identifikovat postoje uživatelů a tím hlouběji porozumět současnému stavu na trhu streamování hudby v Číně. V závěrečné čtvrté kapitole shrnuji závěry analýz z předchozích tří kapitol a formuluji doporučení a závěry pro budoucí růstovou strategii v odvětví.
Keywords: Streamování hudby; Čína; Tencent Music Entertainment; růstová strategie

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 4. 2021
Date of submission: 8. 12. 2022
Date of defense: 13. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76856/podrobnosti

Files for download

    Last update: